ostatné-obchodné-podmienky


- Objednávka letu sa považuje za právoplatnú od momentu nabehnutia finančných prostriedkov na účet Shotgun production.
- Od tohto momentu platí záväzok vykonať let pre klienta, ktorý uhradil danú sumu v riadnom dohodnutom termíne, podľa pravidiel určených v týchto Obchodných podmienkach a taktiež podľa platných leteckých a právnych predpisov.
- Cena letu v cenníku je uvádzaná pre jednu osobu.
- Air Inekafe si vyhradzuje právo let časovo presunúť na iný termín v prípade zlého počasia, živelných katastrof a iných dôvodov, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu bezpečnosti letu.
- V tom prípade sa vyhlási nový termín, ktorý sa zverejní a taktiež mailom pošle klientovi alebo bude o ňom telefonicky kontaktovaný a informovaný. V prípade, že sa tohto termínu nezúčastní alebo sa na let nedostaví, finančná čiastka nebude vrátená.
- V prípade, že pasažier bude pod vplyvom alkoholu, drog, prípadne iných návykových alebo psychotropných látok a taktiež, keď jeho zdravotný stav nebude vyhovujúci na absolvovanie letu, bude vylúčený z prepravy bez nároku na vrátenie cestovného.
- Cena letu sa odvíja podľa zverejneného cenníka.
- Súhlasom s týmito podmienkami  klient prehlasuje, že nemá nijaké zdravotné, srdcové a iné problémy, ktoré by mohli spôsobiť zdravotné následky absolvovaním letu.

PREVÁDZKOVÉ INFO


Typ Cessna  172
Lietanie na typoch C 172 sa zabezpečuje v kooperácii s Aeroklubom Dubnica, alebo Aeroklub Senica.

Posádka:
PIC /Pilot in command/  - Vratko Rohoň
Jednopilotná posádka

Typ Boeing 737
Lietanie na typoch B 737 300-400 sa zabezpečuje v kooperácii so spoločnosťou Air Explore.

Posádka :
CPT – Captain -  podľa služby
FO - First officer - Vratko Rohoň
Viacčlenná posádka

Simulátor Boeing 737-400
Lietanie na simulátore B 737-400 sa zabezpečuje v kooperácií s Výcvikovým strediskom ČSA Praha Ruzyně.

Posádka:
PF /Pilot flying/ - záujemca
PNF /Pilot non flying/ - Vratko Rohoň
+ TRI/SFI – letový inštruktor 3
Viacčlenná posádka