Popis

Male lietanie v našom prípade znamená lietanie na malom 4-miestnom lietadle Cessna 172 v základnej  výške 300m /1000 stôp/ nad terénom. V podstate sa dá letieť kamkoľvek, až do vzdialenosti 80 km od domáceho letiska Senica**  Ide  o rekreačné  lietanie so zameraním na vyhliadku na okolie, prípadne polietaním nad miestom podľa požiadavky klienta v troch časových verziách 20 minút, 40 minút a 60 minút. Dá sa letieť aj vo vyššej výške a aj mimo hraníc SR/ČR, to je ale na individuálnej dohode. Nie je nič krajšie, ako za pekného počasia odletieť malým vrtuliakom na oblohu a nechať sa kochať pohľadom na krajinu rozprestierajúcu sa pod vami. A letieť slobodne hocikam. Všetky starosti a problémy aspoň na chvíľu nechať tam dole.. Z výšky sa zdajú tak maličké..
** mimo zakázaných, vyhradených a obmedzených priestorov /vojenské a iné priestory../